Ring til os: 7441 6966

COOKIES & SIKKERHED

Privatlivspolitik

Persondatapolitik for kunder Kellmann’s VVS/Blik ApS.

Ifølge persondatalovgivningen skal virksomheder, der er dataansvarlige, have en privatlivspolitik der
beskriver hvordan personlige oplysninger bliver behandlet.
Politiken skal bl.a. redegøre for typer af data, formål og behandlingshjemmel, samt forklare hvilke tiltag,
der er blevet gjort rent sikkerhedsmæssigt for at sikre at tiltagene efterleves.
Her finder du Kellmann’s VVS/Blik ApS privatlivspolitik.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os.
Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

1. Når du kontakter os personligt, telefonisk eller via e-mail, beder vi dig opgive oplysninger om dig og din
bolig, så vi kan hjælpe med at løse din sag. Vi indsamler dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer og en
beskrivelse af vvs-sagen vi skal assistere til på adressen.

2. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type
browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IPadresse og informationer om din
computer med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne og foretage
målrettet markedsføring.

Hvad er grundlaget for indsamlingen?
Vi indsamler kun de oplysninger om dig som er nødvendige for at vi kan hjælpe dig med at løse sagen.
Brug af databehandlere.

Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden,
sagsstyrings- og bogføringsprogrammer mv.
Disse virksomheder er selvstændige databehandlere og under vores instruks. De behandler data, som vi er
dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen
med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Hvem videregiver vi oplysningerne til?
Vi videregiver oplysninger om dig og din bolig hvis vi har aftalt, at vi har brug for at involvere vores lokale
samarbejdspartnere eller andre for at kunne løse opgaven hos dig, disse virksomheder er ligeledes
selvstændige databehandlere.

I nogle tilfælde er vi retsligt forpligtede til at videregiver dine oplysninger – f.eks. lovpligtige indberetninger
til myndigheder. (Sikkerhedsstyrelsen, indberetning om søgning af tilskud, og ved garanti forpligtigelse.)
Dine rettigheder.
For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om
dine rettigheder.
Indsigtsretten.

Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi
har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og
modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til os sammen med
dokumentation for, at du er den pågældende person.
Retten til berigtigelse.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at
der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette henvendelse til os, så
oplysningerne kan blive korrigeret.
Retten til sletning.

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet hos os.
I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores
bogføringsmæssige forpligtelser, garanti eller reklamationsret, er vi ikke forpligtede til at slette dine
personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring.
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af
opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
Retten til dataportabilitet.

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart
format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
Retten til indsigelse.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine
personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.
Retten til at klage.

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over
vores behandling af dine personoplysninger. www.datatilsynet.dk.
Sletning af persondata.

Vi opbevarer kun dine data så længe vi har hjemmel til det. Det betyder, at vi sletter dine data igen, så snart
vi ikke længere har lovmæssig grund til at beholde dem, f.eks. i forhold til din garanti, reklamationsret mv.
Sikkerhed.

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at
personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de
kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres
arbejde, har adgang til disse.

Kontaktoplysninger
Kellmann’s VVS/ApS er dataansvarlig for de persondata, som du giver os.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os.
Ændringer i persondatapolitikken.

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik.
Såfremt vi foretager markante ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret.
Virksomhedens oplysninger

Kellmann’s VVS/Blik ApS
Kirke Hørupvej 17
6470 Sydals.

Tlf. 7441 6966
mail@kellmann-vvs.dk

  7441 6966

Send en besked    Her finder du os

    ​Kirke Hørupvej 17
    6470 Sydals​